”Vuokraa riskienhallintapäällikkö”-palvelumme avulla yritys voi hankkia yritykseen riskienhallinta-alan asiantuntijan!

Ulkoistettu ”Riskienhallintapäällikkö” on kustannustehokas ja nopea vaihtoehto palkata yritykseen riskienhallinnan  osaamista sekä asiantuntijuutta!

Riskienhallintapäällikkö johtaa yrityksen riskienhallintaa talousjohdon alaisuudessa ja ohjeistuksella.

Palvelun sisältö 

”Vuokraa Riskienhallintapäällikkö” -palvelumme avulla yritys voi hankkia riskienhallinnan  osaamista sekä asiantuntijuutta joko lyhytaikaiseen projektiin väliaikaisesti tai pidempiaikaiseen tarpeeseen. Palvelun sisältö sovitaan ja määritellään tarvekartoituksen perusteella.

Olemme tuotteistaneet erilaisia riskienhallinnan palveluita eri kokoisten yritysten tarpeeseen. Palvelutuotteita on eri konsepteille; valittavana on suppeista riskikartoituksista aina laajoihin kokonaisvaltaisten ERM (Enterprise Risk Management) prosessien johtamiseen.

Talousjohdon lisäresurssi

Palvelumme sopii  erityisesti PK-yritysten ja myös suurempien yritysten käyttöön, silloin kun yrityksessä ei ole kokopäivätoimista tai edes osapäivätoimista riskienhallinnan  operatiivista vastuutahoa. Usein riskienhallinta on vastuutettu yrityksen ylimmälle ja talousjohdolle, mutta usein niihin talousjohdolla ei ole riittävästi aikaa/resursseja.

Talousjohto hyötyy objektiivisesta ja riippumattomasta riskienhallinnan asiantuntijasta, joka  toteuttaa kokonaistaloudelliset riskienhallinnan ratkaisut sekä pitää huolen ratkaisujen kokonais-optimoinnista.

Olemme aina asiakkaan etua ajava ja valvova riskienhallinnan ammattilainen, joka seuraa markkinoiden kehitystä!

w

Yrityksen riskienhallinnan vuosihuolto - JORY paketti!

Yrityksen riskienhallinnassa on tärkeää että sitä tehdään osana yrityksen vuosisuunnitelmaa, strategiaa ja että se on jatkuvaa.

Riskienhallinnan vuosihuolto JORY paketti voi sisältää esim. raportin riskienhallinnan kustannuksista, vahingoista sekä katsauksen riskienhallinnan painopistealueista. Informaatio pakettiin kerätään yrityksen sisäisiltä ja mahdollisesti ulkoisilta sidosryhmiltä.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous