Onnistunut yrityskauppa –
riskit hallinnassa

Yrityskauppa on tilanne, jossa kannattaa käyttää
ulkopuolista asiantuntijaa. Yrityskaupassa  tulee tilanteita, joissa
oma osaaminen tai tietämys ei ole riittävällä tasolla eikä ikäviin yllätyksiin ei ole varaa.
Näissä tilanteissa, esimerkiksi pääomasijoittajan tai ostavan
yrityksen toimeksiannosta,  JS RiskAdvisers Oy toimii neuvonantajana.

Palvelun sisältö

Due Diligence -vaiheessa selvitämme kohteen operatiivisen riskienhallintaratkaisujen tilan ja tason, jotta mahdolliset kauppahintaan tai myöhemmässä vaiheessa ostajan taseeseen vaikuttavat ongelma-alueet
ja riskit tunnistetaan.

Olemme osa asiakkaan muodostamaa M&A -tiimiä, jonka koostumus on rakennettu kunkin kaupan kohteena olevasta yrityksen riskiprofiilista.

Tavallisimmin  Due Diligence- vaiheessa selvitetään kaupankohteen  riskienhallinnan tasoa, vahinkohistoriaa sekä olemassa olevat riskienhallinnan ratkaisut. Sen perusteella voidaan arvioida kohteen riskiprofiili, tunnistaa mahdolliset ongelma-alueet ja vakuuttamattomat riskit sekä arvioida niiden vaikutuksen. Tutkimme  voimassa olevat riskikustannukset ennen kauppaa ja arvioimme kaupan jälkeiset riskikustannukset, jolloin ne voidaan huomioida
varsinaisissa hintaneuvotteluissa.

Miksi Due Diligence tehdään ja kuka siitä hyötyy?

Due diligence -selvityksen tavoitteena on tunnistaa suunniteltuun yritysjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdolliset esteet (deal breakers) sekä positiiviset mahdollisuudet. Saatuja tietoja hyödynnetään kauppaneuvotteluissa, kauppasopimuksen laatimisessa sekä kauppahinnan määrittämisessä ja mahdollisissa kauppahinnan pidättämisissä.

Due diligence -selvityksiä voidaan tehdään sekä ostajan (buy side due diligence) että myyjän toteuttamana (vendor due diligence).

Asiantunteva due diligence -selvitys on onnistuneen yrityskaupan edellytys ja sitä hyötyy niin ostaja kuin myyjä osapuoli. 

w

Työkaluja M&A prosessissa!

Yrityskaupassa on useita ”harmaita alueita” , josta osa voidaan esim.
hallita ja vakuuttaa. Vakuuttamisen ansiosta riski siirtyy tältä osin
vakuutuksenantajan kannettavaksi. Vakuutusratkaisujen
ansiosta riskille voidaan laskea hinta ja päättää, kumpi osapuoli sen maksaa.

Näistä vakuutusratkaisuista Representations & Warranties
-vakuuttaminen on pohjoismaalaisittain tavallisinta.
Yrityskaupan ulkopuolelle voidaan esim. nostaa myytyihin
tuotteisiin liittyvät tuotevastuuriskit, patenttien ja muiden
immateriaalioikeuksien voimassaolo sekä ympäristövastuut.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous