Koulutuspalvelut – räätälöityjä koulutuksia yritysten riskienhallinnasta!

Teemme ja valmistelemme räätälöityjä riskienhallinnan ja vakuutuskoulutuksia yrityksen tarpeista sekä olemme tuottamassa koulutusmateriaalia osana yrityksen omaa koulutusorganisaatiota!

Palvelujen sisältö

Koulutuspalvelut sisältävät erilaisia aihe- ja osakokonaisuuksia yrityksen operatiivisen riskienhallinnan  aihealueilta.

Tyypillisiä aihealueita ovat mm. kuljetusten riskienhallinta, Incoterms 2020 toimituslausekkeet, projektiriskien hallinta, matkustusturvallisuus, kokonaisvaltaiset riskikartoitukset (ERM – Enterprise Risk Management), liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmat (BCP = Business Continuity Plan), yleiset vakuutuslajikoulutukset ja  sopimusriskien hallinta.

PK-yrityksille koulutusta riskienhallinnasta ja erilaisista ratkaisuista

PK-yritykset usein mieltävät riskienhallinnan otettuina vakuutuksina, jotka sinänsä ovatkin yksi olennaisista riskienhallinnan työkaluista. Kuitenkin täytyy muistaa että keskeisin riskienhallinnan työkalu olipa yrityksen koko  ja toimiala mikä hyvänsä, on yrityksen solmimat sopimukset! 

Koulutuksissa tuomme usein esille vanhan fraasin ” huonoa sopimusta ei voi vakuuttaa” vaan riskit hallitaan sopimuksilla ja niiden sisältämillä lausekkeilla, joista yksi tärkeimmistä lienee ” Vastuunrajoitus”

w

Pidä huolta yrityksen yleisistä myynti- hankinta- ja projektisopimuksista!

PK-yrityksillä on mahdollista valita ja käyttää erilaisia yleisiä sopimusehtoja, joilla voidaan mm. myyjän vastuita rajata. Riippuen toimialasta valittavana on yleisesti pohjoismaissa yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja sekä maailman laajuisesti käytössä olevia ehtoja kuten esim. Orgalime ehdot projektoinnissa tai Teknologiateollisuus ry :n NL/NLM ehdot. 

Joissakin tapauksissa PK-yritykset ovat jalostaneet oman sopimuskirjaston ja hyödyntäneet käytössä olevia yleisiä ehtoja sopimusriskien hallitsemiseen. Tärkeintä on että yrityksellä on työkaluja- sekä menetelmiä sopimusriskien hallintaan!

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous