Riskienhallinnan laajaa asiantuntijuutta yrityksenne käyttöön joustavasti ja kustannustehokkaasti!

Hyödynnä osaamisemme ja kokemuksemme yrityksesi riskienhallintaratkaisujen optimoinnissa!

woman sitting at table

Risk Manager palvelu

"Rent a Risk Manager" kustannustehokkaasti!

assorted fruits and vegetables on green surface

Mergers&Aquisitions palvelut

Due Diligence tutkimukset pääomasijoittajille!

black and white short coated dog

Konsultointipalvelut

Riskienhallinnan konsultointia ja selvityksiä laajasti!

black floor lamp on living room sofa

Koulutuspalvelut

Yksilöllisiä ja räätälöityjä riskienhallinnan koulutuksia yrityksille!

JS RiskAdvisers Oy on yrityksenne riskienhallinnan neuvonantaja!

JS RiskAdvisers Oy on yritys, joka tuottaa liiketoiminnan riskienhallinnan tuki – ja konsultointipalveluja. Autamme yrityksiä optimoimaan nykyiset riskienhallinnan sisäiset ja ulkoiset resurssit sekä riskienhallinnan ratkaisut ja konsultoimme yrityksen riskienhallinnasta vastaavan organisaation hyödyntämään optimaalisesti  markkinoilla olevia parhaita palveluntuottajia ja ratkaisuja.

JS RiskAdvisers Oy on yrityksenä nuori, mutta omaa yli 30 v monipuolisen kokemuksen  yrityksen riskienhallinnan kokonaisvaltaisesta kentästä, joka on hankittu monipuolisissa tehtävissä mm. vakuutusyhtiön riskienhallintaorganisaatiossa, maailman suurimman kansainvälisen vakuutusmeklarin palveluksessa, jossa oli vahva riskienhallinnan palveluiden painotus yhdistettynä kokonaisvaltaiseen globaalien ja lokaalien riskienhallintaratkaisujen ja ohjelmien halllintaan.

Muutama sana meistä

Olemme dynaaminen yritys, joka tuottaa liiketoiminnan riskienhallinnan tuki – ja konsultointipalveluja. Autamme yrityksiä optimoimaan nykyiset riskienhallinnan sisäiset ja ulkoiset resurssit sekä riskienhallinnan ratkaisut ja konsultoimme yrityksen riskienhallinnasta vastaavan organisaation hyödyntämään optimaalisesti  markkinoilla olevia parhaita palveluntuottajia ja ratkaisuja

Palvelumme koostuu yrityksen operatiivista riskienhallintaa tukevista palveluista, jossa yritys voi ulkoistaa osan yrityksen sisällä tarvittavasta riskienhallinnan resursseista ulkoiselle riskienhallinnan asiantuntijalle. Palvelumme koostuvat ”Riskienhallintapäällikkö”, ”Vahinkopäällikkö”  ”Hankintapäällikkö”-ja ”Vakuutuspäällikkö” -palveluista, jotka vastaavat yrityksen tarpeeseen saada yrityksen sisälle tarvittavaa riskienhallinta-, vahinko-,  vakuutus- tai hankintaosaamista joko väli- tai pidempiaikaisesti.

Mitä olemme ja teemme?

Olemme yrityksen riskienhallinnan konsultti ja palveluidemme avulla yritys voi hankkia yritykseen riskienhallinta-alan asiantuntijan, jonka avulla yrityksen riskienhallintaa ja osaamista voidaan kehittää yrityksen tarpeiden mukaisesti. Tuotamme riskienhallinnan palveluita useilla eri konsepteilla; valittavana on suppeista riskikartoituksista aina laajoihin kokonaisvaltaisten ERM (Enterprise Risk Management) prosessien johtamiseen.

Teemme erilaisia- ja tasoisia selvityksiä yrityksen riskienhallinnan nykytilasta, annamme suosituksia yrityksen riskienhallinnan järjestämisestä sekä konsultoimme laaja-alaisesti yrityksen riskienhallinnan kenttää.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous